NY TRENER I HTK !

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 4. Des 2020

NY TRENER – PETER LÖNN!

Det er med glede vi ønsker vår nye tennistrener Peter Lönn velkommen til Holmestrand Tennisklubb f.o.m. 2021.

Peter tar over for Thomas Wettergren som vi har hatt gleden av å ha som trener i flere sesonger. HTK retter en stor takk for en meget godt utført jobb av Thomas, og ønsker han lykke til videre i hans instruktørgjerning!

 
Vår nye trener Peter, er fra Sverige, og har lang erfaring som tennistrener

i Sverige, Norge og USA. Peter har trent spillere på alle nivåer, men brenner spesielt for barnetennis, og trener bl.a. Sveriges beste 10-åring.

Som spiller har Peter flere meritter, og har vært norgesmester i double fem ganger. Peter er veldig glad i alt av sport, og er en entusiastisk golfspiller med singlehandicap.                                        


TENNISKURS i EKEBERGHALLEN     

Peter kjører Junior tenniskurs f.o.m 10 mars til 5 mai 2021 på onsdager.

All informasjon om kursene vil ligge under KURS OG ARRANGEMENTER 


Det har vært interesse blant medlemmer i HTK om  mulighet til å booke privattimer med tennistrener. Peter har sagt seg villig til dette, men det er ikke avklart endelig  hvordan dette skal gjennomføres. 

Mer informasjon kommer og dette vil også legges ut på hjemmesiden til HTK, samt på FB.

Har du spørsmål, kontakt Tom på 92433624Fortsettelse av Juniorkurs VÅR 2020 på HTK Utendørsbane

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 9. Mai 2020

Beskrivelse

Vi fortsetter Juniorkurset VÅR 2020 på utebane!

VI ØNSKER Å FÅ EN TILBAKEMELDING OM DERE ØNSKER AT KURSDELTAGER FORTSETTER PÅ KURSET UTENDØRS. LES DERFOR NØYE NEDENFOR OG GI OSS EN TILBAKEMELDING INNEN MANDAG 11/5 KL.20.00. 

Juniorkurset som ble kjørt igang etter jul fikk en brå stopp i mars grunnet Koronasituasjonen.

HTK har startet opp utendørssesongen og alle våre 3 baner er nå er i bruk hver dag.

HTK ønsker gi alle som meldte seg på og har deltatt på juniorkurset i vinter mulighet for å fortsette treningen ute.

Instruktør er som på tidligere juniorkurs,Thomas Wettergren fra  T&T Tennisakademi DA (T&T Tennisakademi DA)  I tillegg stiller hjelpeinstruktører fra HTK. 


Varighet: 6 treninger 

Første kurskveld: Onsdag 13/5 

Siste kurskveld: Onsdag 17/6

Det er 2 måneder nå i vår som kurset har vært avlyst og alle som ønsker å starte opp ute f.o.m onsdag 13/5 betaler selvfølgelig ikke noe da kurset allerede er betalt.

Når det gjelder de 2 månedene som har vært avlyst gir vi gratis trening i 2 måneder for  de som ønsker å delta på Juniorkurs HØST 2020. Mer info om dette kommer senere, så følg med. 


Grupper og Treningstider på Utebane:

GRUPPE 1 har treningstid kl. 17.00 til 18.00,  ca. 6-12 år

GRUPPE 2 har treningstid kl. 18.00 til 19.00,  opp til ca. 12 år

GRUPPE 3 har treningstid kl. 19.00 til 20.00,  opp til ca. 12 år

GRUPPE 4 har treningstid kl. 20.00 til 21.00,  opp til ca. 17 år


VIKTIG!

All trening vil foregå på uteanlegget i Bassengparken

Holmestrand Tennisklubb låner ut tennisracket til deg dersom du ikke har dette selv.

Baller og annet utstyr for treningen er holdt av Holmestrand Tennisklubb.

Benytt utesko som ikke setter merker eller ødelegger grusdekket på utebanene. 


SMITTEVERNREGLER VEDR: KORONASITUASJONEN

HTK tar hensyn til og forholder seg til myndighetenes og Tennisforbundets regler vedr. Koronasituasjonen.

Viktig at dere leser dette som ble sendt ut da vi åpnet utebanene :

https://www.holmestrandtennisklubb.no/blog/post/158338/viktig-informasjon-til-alle-medlemmer-i-htk-vedr.-apning-av-uteanlegget


ØNSKER DU MER INFORMASJON  SÅ KONTAKT:

John Erik Rustad , mob: 41 51 13 67


4 Kommentarer

Viktig informasjon til alle medlemmer i HTK vedr. åpning av uteanlegget

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 18. Apr 2020


Holmestrand Tennisklubb

 åpner uteanlegget i Bassengparken søndag 19/4 kl. 10.00. 

Dette har styret i klubben bestemt etter retningslinjer og skriv som har kommet fra Norges Tennisforbud (NTF). 

Det har kommet mange henvendelser fra medlemmer om ønske av åpning av banene, og banen åpnes på bakgrunn av at pålagte regler og retningslinjer fra NTF gjennomføres og overholdes.

NTF har ingen myndighet til å bestemme hva de enkelte klubbstyrer skal gjøre eller ikke gjøre, men kan anbefale de enkelte klubber på bakgrunn av Helsedirektoratets og NIFs vedtak. 

Det ble tidligere anbefalt fra NTF at det ikke skulle åpnes for alle å spille tennis, med unntak for hustandsmedlemmer som kunne spille hvis klubbstyrene valgte å ta ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre de nødvendige tiltak som krevdes for å hindre smitte mellom familier. 

Det har nå kommet tillatelse fra NTF om at klubbstyrer som har, og gjennomfører løsninger som gjør at man kan unngå smitte, kan åpne anlegget for bruk også utover hustandsmedlemmer.  

Derimot må visse koronaregler følges nøye, og overholdelse av disse er absolutt nødvendig for at vi kan åpne og fortsatt holde banen åpen fremover. Dersom ikke dette følges kan styre i HTK beslutte å bortvise og utestenge for bruk de som bryter reglene, eller i verste fall stenge anlegget for bruk i coronaperioden.  

Klubbstyrene er ansvarlige på vegne av sin klubb, og hver enkelt spiller må være sitt ansvar bevisst.

 

Koronavettregler fra NTF for tennis per 6. april 2020:

 1. Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges  
 2. Totalt kan det kun være 5 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder 
 3. Ved flere grupper samtidig bør det være minimum 5 meter mellom hver gruppe (annenhver bane) 
 4. Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller 
 5. Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand 
 6. Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr 
 7. En bør unngå berøring av ball, dvs ikke spille med serve 
 8. Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hånd 
 9. Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen 
 10. Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand 
 11. Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening 
 12. Garderober/toaletter bør ikke benyttes og bør være fysisk avstengt. Husk å ta med drikke hjemmefra 
 13. Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb


I henhold til punkt 13 må alle forholde seg til våre egne regler i Holmestrand Tennisklubb.

Følgende gjelder for HTK:

 1. Alle medlemmer i HTK forplikter seg til å forstå og overholde alle Koronavettregler
 2. Ved brudd på regler bortvises medlem  
 3. Tilgang til banene er KUN for medlemmer. Alle andre bortvises.
 4. Kun styremedlemmer har tilgang til klubbhus
 5. Toaletter kan ikke benyttes 
 6. Antibac som plasseres ut på banene skal benyttes av alle både før, under og etter spilling
 7. Alle medlemmer både på og utenfor banen forplikter seg til å holde det ryddig og sørge for å kaste sitt eget avfall på en forsvarlig måte slik at dette ikke er kilde til en evt. smitte.
 8. Pass på ditt eget tennisutstyr, og sørg for at andre ikke berører dette 
 9. Alle spillere skal vedlikeholde banen før og etter bruk. Informasjon finnes på hjemmeside. Klikk her for informasjon:  https://www.holmestrandtennisklubb.no/p/45239/utendorsbane
 10. All bruk av redskap for banevedlikehold forutsetter forutgående bruk av antibac eller engangshansker. 

Koronasituasjonen endres fra dag til dag og medlemmer forplikter seg å følge med og sette seg inn i nye regler og ny informasjon som styret går ut med i sine medier og kanaler.

Ved spørsmål, kontakt Tom G. Stene Skaug , 92433624


Mvh styret i  HTK
Innkalling til årsmøte i Holmestrand Tennisklubb 2020

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 9. Mar 2020

 

Dato :         24. mars 2020

Tid:             Kl. 20.00 

Sted :          Kleivbrottet 1, 2. etg.

Lokalet er i 2 etg i tidligere Fargerike bygget

Inngang på sørsiden av bygget som vender mot Trimhuset.

Det vil bli servert Pizza og drikke så det er viktig at du gir tilbakemelding på om du kommer i forhold til bestilling.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Saksliste 

1.  Godkjenne innkalling og saksliste. 

2.  Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen. 

3. Årsberetning 2019 

4.  Fastsette kontingent for 2021 

5.  Gjennomgang av regnskap for 2019 

6.  Vedta budsjett for 2020 

7.  Behandle innkomne forslag / saker. 

8.  Foreta valg:

         - Formann            Jørn Erik Andersen        ikke på valg

         - Nestformann      John Erik Rustad           på valg        

         - Sekretær            Bas Van Os                    på valg

         - Kasserer             Jan Knutsen                   ikke på valg

         - Styremedlem      Line Voldseth Brekke    ikke på valg  

         - Vara  1                Tom Skaug                    på valg

         - Vara  2                Marlene Lofsberg           ikke på valg

  Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes John Erik Rustad på e-post: John-ru@online.no

         
 9.  Planer for trening, aktiviteter 2020

 

Saker som ønskes behandlet må sendes innen 20. mars 2020: 

 jea@holmestrandtennisklubb.no

                               

  

Jørn Erik Andersen

Holmestrand Tennisklubb.

1. mars 2020