For informasjon om reserverte timer og bookinger klikk på den aktuelle timen i kalenderen. 

GULE  timer er reservert for Junior i Ekeberghallen/Utebaner 

BLÅ timer er reservert for Senior Herre i Ekeberghallen/Utebaner

LILLA timer er reservert for Senior Dame i Ekeberghallen/Utebaner

RØDE timer er booket av medlemmer i Ekeberghallen

GRØNNE timer er booket av medlemmer på utebaner. Bane1 er lysegrønn, Bane2 er mellomgrønn og Bane3 er mørkegrønn