Bygging av nytt klubbhus

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 1. Aug 2016

Bygging av nytt klubbhus starter litt senere i august. Først skal det gamle rives før vi begynner med det nye klubbhuset.

Etter planen så skal det nye klubbhuset stå ferdig til jul.

Se detaljerte tegninger i vedlagte fil.

HTK nytt klubbhus 2016 v1.0.pdf
Samlinger

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 24. Mai 2016

Søndag 29. mai

14.00 - 15.30 blir det treningssamling for juniorene. Det vil si de som er med på trening onsdager.


Lørdag 4. juni

14.00 - 15.30 blir det treningssamling for seniorer (Nybegynnere)

16.00 - 17.30 blir det treningssamling for seniorer (viderekommende)


Treningen er i regi av John Erik Rustad (Tlf. 415 11 367)


Det er bare å stille opp på banen. Kurset er gratis for klubbens medlemmer.Sesongen 2016 (ute) er i gang

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 28. Apr 2016

Utebanene er nå åpnet for spill.

Medlemskontingenten sendes ut 2. mai.


De som ønsker treningstid inne i sesongen 2016/2017 tar kontakt med klubben.
Årsmøte tennis torsdag 31. mars kl. 20.00

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 30. Mar 2016

Dato :31. mars 2016

Tid:20.00

Sted : Bilet 37, 3080 Holmestrand hos John Erik.


Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2015

4. Fastsette kontingent for 2015.

5. Gjennomgang av regnskap for 2015.

6. Vedta budsjett for 2016

7. Behandle innkomne forslag / saker.

8. Foreta valg:

- Formann Jørn Erik AndersenIkke på valg

- Nestformann John Erik Rustad på valg

- Sekretær Roy Halvorsen på valg

- Kasserer Jan Knutsen ikke på valg

- Styremedlem Petter Teigen på valg

- Vara 1 Øystein Nilsen ikke på valg

- Vara 2 Marlene Lofsberg ikke på valg


Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes Roy Halvorsen på e-post:

roy.halvorsen2@gmail.com

9. Nytt klubbhus, budsjett for dette og dato for oppstart.


10.Planer for trening, aktiviteter og lagtennis 2016

11. Dugnad 2016