Rediger dine egne tilganger!

Bruker som har tilgang i SESAM kan enkelt redigere/gi tilgang til andre familiemedlemmer dersom familiemedlemmet har sin egen e-mailadresse. 

Alle som skal benytte SESAM må ha sin egen mail. SESAM aksepterer ikke at flere brukere kan dele på en mailadresse. Dersom dette gjøres, vil den som tidligere benyttet mailadressen miste sin tilgang.


Administrer via linken: https://www.holmestrandtennisklubb.no/v/sesam/user

(SESAM adgangskontroll valget ligger forøvrig i menyen til venstre under MIN KONTO når du logger deg inn)


Har du spørsmål vedr. adgangssystemet, SESAM APP eller nedlasting av denne?  


KONTAKT


Nestformann Tom G. Stene Skaug

E-mail: tgss@holmestrandtennisklubb.no   eller Mob: 92433624