HOLMESTRAND TENNISKLUBB

RUTINER OG REGLEMENT FOR BRUK AV EKEBERGHALLEN


Ansvarlig for hall og nøkkelkort til hall:

Bas Van Os

E-mail:bvo@holmestrandtennisklubb.no

Mob:  40924622

Alternativ kontaktperson: Jørn E. Andersen Mob: 95083083

Baneleie

Holmestrand tennisklubb får tildelt timer for leie av Ekeberghallen gjennom klubbens søknad til kommunen og idrettsrådet. Varighet for leieavtalen gjelder fra skolestart til skolen slutter før sommerferien. Tennisklubben må søke om disponering av hallen på nytt for hvert år.

Holmestrand tennisklubb leier hallen ut til medlemmer til faste tider som til enhver tid er oppdatert på vår hjemmeside under "Se bookinger".

Timer i hall som ikke er reserverte kan bookes av alle medlemmer som har fått opplæring i bruk av hall.

Det er kostnadsfritt å booke timer i hallen for medlemmer.

Adgang med nøkkelkort

Kommunen gir ut et begrenset antall nøkkelkort til oss for tilgang til Ekeberghallen. Holmestrand tennisklubb er ansvarlig for å holde oversikt over hvem som har fått utdelt nøkkelkort. Vedkommende er da er ansvarlig for bruk, og det skal ikke lånes ut til uvedkommende. Tap av nøkkelkort må den ansvarlige betale med 500,- etter bestemmelser gitt av Holmestrand kommune.

Kun personer som har gjennomgått opplæring får låne kort.

For tilgang til lager og nett og nettstolper, må nøkkelkort først valideres ved ytterdøren, ved inngangen før kortet vil virke ved nøkkellåsen til lageret. Døren til lageret må alltid være lukket, da vi deler lageret med HIF turn.

Ved booking av strøtimer, kan nøkkelkort lånes av Bas Van Os.

Bruk av Ekeberghallen

Første time på ettermiddagen setter opp nettet og siste time tar alltid ned nettet og legger tilbake på lageret  for kvelden. Dersom leietagere på siste time ikke benytter timen, må beskjed gis til de som har timen før for å ta ned nettet. I helgen settes nettet opp fredag ettermiddag og står til siste time på søndag, om det ikke er andre arrangementer.

Persienner må senkes for å hindre sollys i hallen, dette gjøres fra panelet som er montert på motsatt side av inngangen til hallen, altså den langveggen du ser rett på når du kommer inn i selve hallen. Lysbryter for hallen er på venstre side rett ved inngangen til selve hallen. Denne vil slå seg av automatisk kl 21:00 på kvelden, men kan slås på igjen umiddelbart ved å trykke på bryteren.

Når man forlater hallen må man ALLTID sørge for at ytterdøren går i lås, den må dyttes i lås da den ikke alltid smekker igjen automatisk. 

Leietager er ansvarlig for at bruk av hallen skjer etter gjeldende regelverk.


Om det skulle oppstå noe under bruk av hallen, kan alltid Holmestrand kommune vakttelefon nås: 90361537