Adgang med SESAM APP 


  • Det kreves gyldig medlemsskap og registrert mailadresse for bruk av SESAM.
  • Alle medlemmer har tilgang til baner og WC. 
  • Email adressen du logger deg inn med i medlemssystemet benyttes også i SESAM  
  • Adgang via SESAM APP er personlig, all adgang blir logget og eier av mobiltelefon står ansvarlig.
  • All misbruk som innslipp på anlegget av ikke-medlemmer, bortlåning av telefon osv, er forbudt.
  • Uregelmessigheter og brudd på regler kan medføre oppsigelse av medlemskapet i HTK.
  • Ved installasjon av SESAM APP på ny telefon fjernes automatisk tilgang via gammel telefonFra PC, last ned app ved å scanne QR kode nedenfor 

Fra mobil, klikk direkte på QR koden nedenfor

  


Har du spørsmål vedr. adgangssystemet, SESAM APP eller nedlasting av denne?  


KONTAKT


Nestformann Tom G. Stene Skaug

E-mail: tgss@holmestrandtennisklubb.no   eller Mob: 92433624