Priser på medlemskap 2024 

For gjeldende regler og informasjon om oppsigelse av ditt medlemskap, klikk her


Type medlemskap for 2024Årskontingent ( 1/1 til 31/12)  
Junior  t.o.m 18 årOrd. kr. 450,-        
Senior  f.o.m 19 årOrd. kr. 900,     
Familie (inntil 2 voksne + barn opp til 19 år)Ord kr. 1350,-     

NB !  Man må være medlem og ha gyldig/betalt medlemskap for å delta på kurs og arrangementer i regi av HTK.