Oppsigelse av medlemskap


Medlemskap må sies opp innen 31 desember for å slippe ny medlemsavgift for påfølgende år.

Oppsigelse medfører at du også mister alle dine tilganger via SESAM appen 

Oppsigelse sendes skriftlig til: bvo@holmestrandtennisklubb.no


VIKTIG Å LESE I FORBINDELSE MED OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP

  • Alle over 18 år kan si opp sitt eget medlemskap, og den personen er da også den som signerer.
  • Foresatte med barn under 18 år som er medlem kan på vegne av disse si opp deres medlemskap. 
  • Sykdom med legeerklæring som medfører langvarig periode er gyldig årsak til å bryte medlemsskapet.  
  • Betaling av medlemsavgift for nytt år må betales dersom oppsigelse ikke er mottatt hos HTK innen 31 desember.
  • Personer som melder seg inn etter at medlemskontingent er sendt ut vil faktureres umiddelbart etter innmelding
  • Medlemskap gjelder for et år og fortsetter å gjelde dersom ikke medlemsskapet er sagt opp innen tidsfristen.