Årsmøte 2017 - 19.04.2017 - Klubbhuset 20.00

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 17. Apr 2017

Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2016

4. Fastsette kontingent for 2017

5. Gjennomgang av regnskap for 2016

6. Vedta budsjett for 2017

7. Behandle innkomne forslag / saker.

8. Foreta valg:

- Formann Jørn Erik Andersen på valg

- Nestformann John Erik Rustad ikke på valg

- Sekretær Roy Halvorsen ikke på valg

- Kasserer Jan Knutsen på valg

- Styremedlem Goran Khalaf ikke på valg

- Vara 1 Tone Juliebø ikke på valg

- Vara 2 Marlene Lofsberg på valg

Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes John Erik Rustad på e-post:

John-ru@online.no

9. Nytt klubbhus, status.

10. Planer for trening, aktiviteter og lagtennis 2017

11. Dugnader 2017 (Var annonsert dugnad 6. og 8. april, innkalling sendt på

e-post)

Saker som ønskes behandlet må sendes innen 17. april til styret:

jorn.erik@konsulentelektro.noKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.