Årsmøte tennis torsdag 31. mars kl. 20.00

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 30. Mar 2016

Dato :31. mars 2016

Tid:20.00

Sted : Bilet 37, 3080 Holmestrand hos John Erik.


Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2015

4. Fastsette kontingent for 2015.

5. Gjennomgang av regnskap for 2015.

6. Vedta budsjett for 2016

7. Behandle innkomne forslag / saker.

8. Foreta valg:

- Formann Jørn Erik AndersenIkke på valg

- Nestformann John Erik Rustad på valg

- Sekretær Roy Halvorsen på valg

- Kasserer Jan Knutsen ikke på valg

- Styremedlem Petter Teigen på valg

- Vara 1 Øystein Nilsen ikke på valg

- Vara 2 Marlene Lofsberg ikke på valg


Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes Roy Halvorsen på e-post:

roy.halvorsen2@gmail.com

9. Nytt klubbhus, budsjett for dette og dato for oppstart.


10.Planer for trening, aktiviteter og lagtennis 2016

11. Dugnad 2016


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.