Årsmøte Holmestrand Tennisklubb

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 10. Mar 2015

Dato :23. mars 2015
Tid:20.00
Sted :KlubbhusetGullhaug idrettspark (v/fotballbanen)

----------------------------------------------------------------------------------------


Saksliste


1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og sekretær og to til åundertegne protokollen.

3. Årsberetning2014

4. Fastsette kontingent for 2015.

5. Gjennomgang av regnskap for 2014.

6. Vedta budsjett for 2015

7. Behandle innkomne forslag / saker.

8. Foreta valg:
- Formann         Jørn Erik Andersen     på valg
- Nestformann  John Erik Rustad         Ikke på valg
- Sekretær        Roy Halvorsen             ikke på valg
- Kasserer        Jan Knutsen                  påvalg
- Styremedlem  Petter Teigen               ikkepå valg
- Vara               KnutRandmæl               på valg


Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes Roy Halvorsen på e-post:
roy.halvorsen2@akersolutions.com


9. Nytt klubbhus, søknad er sendt.

10.Planer for trening, aktiviteter oglagtennis 2015
11. Informasjonom ny hall med tennisdekke, og «tildeling» av timer i hallen.

12. Dugnad 2015Saker som ønskes behandlet må sendes innen 20. mars til styret:
jorn.erik@konsulentelektro.no


Jørn Erik Andersen
Holmestrand Tennisklubb.
09. mars 2015