Viktig informasjon til alle medlemmer i HTK vedr. åpning av uteanlegget

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 18. Apr 2020


Holmestrand Tennisklubb

 åpner uteanlegget i Bassengparken søndag 19/4 kl. 10.00. 

Dette har styret i klubben bestemt etter retningslinjer og skriv som har kommet fra Norges Tennisforbud (NTF). 

Det har kommet mange henvendelser fra medlemmer om ønske av åpning av banene, og banen åpnes på bakgrunn av at pålagte regler og retningslinjer fra NTF gjennomføres og overholdes.

NTF har ingen myndighet til å bestemme hva de enkelte klubbstyrer skal gjøre eller ikke gjøre, men kan anbefale de enkelte klubber på bakgrunn av Helsedirektoratets og NIFs vedtak. 

Det ble tidligere anbefalt fra NTF at det ikke skulle åpnes for alle å spille tennis, med unntak for hustandsmedlemmer som kunne spille hvis klubbstyrene valgte å ta ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre de nødvendige tiltak som krevdes for å hindre smitte mellom familier. 

Det har nå kommet tillatelse fra NTF om at klubbstyrer som har, og gjennomfører løsninger som gjør at man kan unngå smitte, kan åpne anlegget for bruk også utover hustandsmedlemmer.  

Derimot må visse koronaregler følges nøye, og overholdelse av disse er absolutt nødvendig for at vi kan åpne og fortsatt holde banen åpen fremover. Dersom ikke dette følges kan styre i HTK beslutte å bortvise og utestenge for bruk de som bryter reglene, eller i verste fall stenge anlegget for bruk i coronaperioden.  

Klubbstyrene er ansvarlige på vegne av sin klubb, og hver enkelt spiller må være sitt ansvar bevisst.

 

Koronavettregler fra NTF for tennis per 6. april 2020:

 1. Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges  
 2. Totalt kan det kun være 5 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder 
 3. Ved flere grupper samtidig bør det være minimum 5 meter mellom hver gruppe (annenhver bane) 
 4. Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller 
 5. Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand 
 6. Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr 
 7. En bør unngå berøring av ball, dvs ikke spille med serve 
 8. Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hånd 
 9. Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen 
 10. Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand 
 11. Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening 
 12. Garderober/toaletter bør ikke benyttes og bør være fysisk avstengt. Husk å ta med drikke hjemmefra 
 13. Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb


I henhold til punkt 13 må alle forholde seg til våre egne regler i Holmestrand Tennisklubb.

Følgende gjelder for HTK:

 1. Alle medlemmer i HTK forplikter seg til å forstå og overholde alle Koronavettregler
 2. Ved brudd på regler bortvises medlem  
 3. Tilgang til banene er KUN for medlemmer. Alle andre bortvises.
 4. Kun styremedlemmer har tilgang til klubbhus
 5. Toaletter kan ikke benyttes 
 6. Antibac som plasseres ut på banene skal benyttes av alle både før, under og etter spilling
 7. Alle medlemmer både på og utenfor banen forplikter seg til å holde det ryddig og sørge for å kaste sitt eget avfall på en forsvarlig måte slik at dette ikke er kilde til en evt. smitte.
 8. Pass på ditt eget tennisutstyr, og sørg for at andre ikke berører dette 
 9. Alle spillere skal vedlikeholde banen før og etter bruk. Informasjon finnes på hjemmeside. Klikk her for informasjon:  https://www.holmestrandtennisklubb.no/p/45239/utendorsbane
 10. All bruk av redskap for banevedlikehold forutsetter forutgående bruk av antibac eller engangshansker. 

Koronasituasjonen endres fra dag til dag og medlemmer forplikter seg å følge med og sette seg inn i nye regler og ny informasjon som styret går ut med i sine medier og kanaler.

Ved spørsmål, kontakt Tom G. Stene Skaug , 92433624


Mvh styret i  HTKKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.