Innkalling til årsmøte i Holmestrand Tennisklubb 2020

Postet av Holmestrand Tennisklubb den 9. Mar 2020

 

Dato :         24. mars 2020

Tid:             Kl. 20.00 

Sted :          Kleivbrottet 1, 2. etg.

Lokalet er i 2 etg i tidligere Fargerike bygget

Inngang på sørsiden av bygget som vender mot Trimhuset.

Det vil bli servert Pizza og drikke så det er viktig at du gir tilbakemelding på om du kommer i forhold til bestilling.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Saksliste 

1.  Godkjenne innkalling og saksliste. 

2.  Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen. 

3. Årsberetning 2019 

4.  Fastsette kontingent for 2021 

5.  Gjennomgang av regnskap for 2019 

6.  Vedta budsjett for 2020 

7.  Behandle innkomne forslag / saker. 

8.  Foreta valg:

         - Formann            Jørn Erik Andersen        ikke på valg

         - Nestformann      John Erik Rustad           på valg        

         - Sekretær            Bas Van Os                    på valg

         - Kasserer             Jan Knutsen                   ikke på valg

         - Styremedlem      Line Voldseth Brekke    ikke på valg  

         - Vara  1                Tom Skaug                    på valg

         - Vara  2                Marlene Lofsberg           ikke på valg

  Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes John Erik Rustad på e-post: John-ru@online.no

         
 9.  Planer for trening, aktiviteter 2020

 

Saker som ønskes behandlet må sendes innen 20. mars 2020: 

 jea@holmestrandtennisklubb.no

                               

  

Jørn Erik Andersen

Holmestrand Tennisklubb.

1. mars 2020


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.