Oppsigelse av medlemskap


Medlemskap må sies opp innen 31 desember for å slippe ny medlemsavgift for påfølgende år. 

Oppsigelse sendes skriftlig til: bvo@holmestrandtennisklubb.no


Holmestrand Tennisklubb er helt avhengig av medlemskontingenter for å kunne gi et godt tilbud til medlemmer. I tillegg til medlemskontingent får klubben bl. a grasrotmidler, støtte pr. medlem fra NIF og HTK søker også på tilskuddsordninger fra både det offentlige samt det private næringsliv.  

  

VIKTIG Å LESE I FORBINDELSE MED OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP

  • Alle over 18 år kan si opp sitt eget medlemskap, og den personen er da også den som signerer.
  • Personer eller medlemmer som har barn under 18 år som er medlem, kan på vegne av disse si opp deres medlemskap. 
  • Sykdom med legeerklæring er gyldig årsak til å bryte medlemsskapet.Gjenstående beløp på medlemskap for inneværende år blir tilbakebetalt. 
  • Betalingskrav av medlemsavgift sendes ut til alle registrerte og gyldige medlemmer i januar og må betales dersom det ikke er sagt opp innen 31 desember inneværende år.
  • Personer som melder seg inn senere på året,  etter medlemsavgift er sendt ut på starten av nytt år,  vil bli fakturert umiddelbart etter at søknad om medlemskap er godkjent av klubben og medlemskapet gjelder ut inneværende år og fortsetter å gjelde dersom ikke medlemsskapet sies opp innen 31 desember samme året.