Oppsigelse av medlemskap

Holmestrand Tennisklubb er avhengig av medlemskontingenter og et visst antall medlemmer for å kunne opprettholde et godt tilbud til sine medlemmer. Derfor er medlemskontingenten vesentlig for drift av klubben, og dette sammen med tilskuddsordninger HTK har fra det offentlige gjør at man kan drive også økonomisk tilfredsstillende. 

Derfor er det svært viktig at reglene nedenfor leses nøye av våre medlemmer.

  

Medlemskap må sies opp innen 31 desember for å slippe ny medlemsavgift for påfølgende år. 

Alle over 18 år kan si opp sitt eget medlemskap, og den personen er da også den som signerer.

Personer eller medlemmer som har barn under 18 år som er medlem, kan på vegne av disse si opp deres medlemskap. 

Hvor mye bruk av baner og hvor stor utnyttelse av medlemskap er opp til det enkelte medlem, og er ikke gyldig grunnlag for en oppsigelse av medlemskap i et inneværende medlemsår. 

Sykdom med legeerklæring er gyldig årsak til oppsigelse av medlemsskapet. 


Viktig vedrørende ditt medlemskap:

Medlemskapet gjelder for  et år av gangen, f.o.m 1 januar t.o.m 31 desember.

Betalingskrav av medlemsavgift sendes ut til alle registrerte og gyldige medlemmer i januar og må betales dersom det ikke er sagt opp innen 31 desember inneværende år.

Personer som melder seg inn etter medlemsavgift er sendt ut i januar vil bli fakturert umiddelbart etter at søknad om medlemskap er godkjent av klubben og dette medlemskapet gjelder ut inneværende år. Samme oppsigelsefrist (31 des) gjelder også  for de som har meldt seg inn i løpet av året.


Oppsigelse sendes skriftlig til: bvo@holmestrandtennisklubb.no

Benytt også samme mail dersom du ønsker å komme i kontakt med medlemsansvarlig.