Årsmøte HTK 2024 Mandag 29 April

Årsmøte HTK 2024 Mandag 29 April


Arrangør: Holmestrand Tennisklubb
Påmeldingsfrist: 29.04.2024 21:00

Tid


Dato :              Mandag 29 april 2024

Tid:                  19.00

Sted :              Kleivbrottet 1, 2. etg  

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Saksliste

1.  Godkjenne innkalling og saksliste. 

2.  Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen. 

3. Årsberetning 2023

4.  Fastsette kontingent for 2025 

5.  Gjennomgang av regnskap for 2023 

6.  Vedta budsjett for 2024 

7.  Behandle innkommende forslag / saker. 

8.  Foreta valg:

            - Formann       Jørn Erik Andersen    ikke på valg

            - Nestformann   Tom Skaug               på valg

            - Styremedlem      Bas Van Os          på valg

            - Kasserer            Jan Knutsen         ikke på valg

            - Sekretær           Line Wollseth Brekke     ikke på valg

            - Vara   1             Hanne Steen         på valg

            - Vara   2            Odd Einar Ingebretsen    på valg

 

9. Informasjon om planer for sesongen 2024 

10. Eventuelt.


Forslag til nye medlemmer av styret sendes Tom Skaug på e-post:

tgss@holmestrandtennisklubb.no

 

Saker som ønskes behandlet må sendes innen 20. april 2024.

 jea@holmestrandtennisklubb.no

                               

Påmeldingsfrist til årsmøte er 28 april og alle som deltar vil få servert Pizza og drikke.

             

Mvh Holmestrand Tennisklubb

v/ formann  Jørn Erik Andersen


      


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.