INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLMESTRAND TENNISKLUBB 2018

Postet av Tom Gustav Stene Skaug den 8. Mar 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLMESTRANDTENNISKLUBB 2018------------------------------------------------------------------------------
Dato : 20. mars 2018
Tid: 20.00
Sted : Klubbhuset.
----------------------------------------------------------------------------------------
Saksliste
1. Godkjenne innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning 2017
4. Fastsette kontingent for 2018
5. Gjennomgang av regnskap for 2017
6. Vedta budsjett for 2018
7. Behandle innkomne forslag / saker.
8. Foreta valg:
- Formann Jørn Erik Andersen ikke på valg
- Nestformann John Erik Rustad på valg
- Sekretær Roy Halvorsen på valg
- Kasserer Jan Knutsen ikke på valg
- Styremedlem Goran Khalaf på valg
- Vara 1 Tone Juliebø på valg
- Vara 2 Marlene Lofsberg ikke på valg
Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes John Erik Rustad på e-post:
John-ru@online.no
10. Planer for trening, aktiviteter 2018
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLMESTRAND
TENNISKLUBB 2018
------------------------------------------------------------------------------
Saker som ønskes behandlet må sendes innen 16. mars 2018:
jorn.erik@konsulentelektro.noSaker som ønskes behandlet må sendes innen 16. mars 2018:
jorn.erik@konsulentelektro.no


Jørn Erik Andersen
Holmestrand Tennisklubb.
5. mars 2018


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.