Smittevern ved bruk av EKEBERGHALLEN


Vi minner om at Garderober og dusjer inntil videre er stengt og skal ikke benyttes!

For at kommunen skal kunne holde lokalene åpne er vi avhengige av god dugnadsånd og at smittevernstiltak følges.

Idrettslag og foreninger må selv tilrettelegge og skaffe til veie hånddesinfeksjon ved innganger og andre områder med mye aktivitet, samt der det er

mange felles kontak
Ta smittevern på alvor!
punkter.


Forsterket renhold på utsatte områder i henhold til veilederen må idrettslagene selv lage gode rutiner for:

  1. Det anbefales at hyppig berørte kontaktpunkter tørkes av mellom hver treningstime.
  2. Toalettsete og kran på servant bør tørkes av mellom hver treningstime.
  3. Ekstra oppmerksomhet på godt renhold hvis det selges eller inntas mat og drikke.
  4. Avfall må tømmes regelmessig.

 

 

Helsedirektoratets veileder - Smittevern for idrett – smitteforebyggende tiltak, skal følges i henhold til gult nivå.


Les og sett dere inn i retningslinjene her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

Les mer inngående om forsterket renhold her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/god-hygiene


 I disse Koronatider er det forbudt å bruke bøtte og klut til rengjøring, en metode som sprer bakterier og virus mellom overflatene.


Levert av IdrettenOnline