ALLE SKAL MED!


Har barnet ditt lyst til å spille tennis....og lære seg nye ferdigheter sammen med venner .....og bli kjent med andre?

Holmestrand Tennisklubb støtter opp om "Alle skal med! " tiltaket  og vil bidra til at alle som ønsker å bli medlem i klubben og lære seg å spille skal få muligheten til dette!

 

Holmestrand kommune har en ordning som sørger for at ikke økonomien skal avgjøre om barnet ditt kan være med på fritidsaktiviteter eller ikke: ALLE skal MED!

I ALLE skal MED arbeider Holmestrand kommune, frivilligheten, lokale lag og foreninger sammen for at alle barn og unge, bosatt i kommunen, skal ha lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. Når økonomien ikke strekker til, dekker ALLE skal MED det som hører til for å kunne delta på fritidsaktiviteten.

Hva innebærer ALLE skal MED?

  • ALLE skal MED dekker kontingent
  • ALLE skal MED kan også dekke utstyr

Hvordan fungerer ALLE skal MED?

  • ALLE skal MED gjelder for barn mellom 6 og 19 år (grunnskole og videregående skole).
  • Frivilligsentralene i kommunen administrerer ordningen
  • Foresatte fyller ut et enkelt søknadsskjema som finnes nedenfor 
  • Det er ønskelig at barnet blir med på fritidsaktiviteten i hele sesongen.


KLIKK  HER FOR KOMMUNENS INFOSIDE OG HVORDAN DU SØKER !