INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HTK 26 Mars kl. 19.30

Postet av Tom Gustav Stene Skaug den 18. Mar 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLMESTRAND TENNISKLUBB 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dato : 26. mars 2019

Tid: 19.30

STED: 

RINGVEIEN 1 på Kleivbrottet (Gamle H-bygg)
Gå inn på sørenden(som vender mot Trimhuset) og opp trappen.

DET VIL SERVERES PIZZA, BRUS OG KAFFE !

----------------------------------------------------------------------------------------

Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder og sekretær og to til å undertegne protokollen.

3. Årsberetning 2018

4. Fastsette kontingent for 2019

5. Gjennomgang av regnskap for 2018

6. Vedta budsjett for 2019

7. Behandle innkomne forslag / saker.

8. Foreta valg:

- Formann Jørn Erik Andersen på valg

- Nestformann John Erik Rustad ikke på valg

- Sekretær Bas Van Os ikke på valg

- Kasserer Jan Knutsen på valg

- Styremedlem Goran Khalaf på valg (skal flytte)

- Vara 1 Tom Skaug ikke på valg

- Vara 2 Marlene Lofsberg på valg


Forslag til nye medlemmer av styret kan sendes John Erik Rustad på e-post:

John-ru@online.no

10. Planer for trening, aktiviteter 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOLMESTRAND

TENNISKLUBB 2019

------------------------------------------------------------------------------

Saker som ønskes behandlet må sendes innen 24. mars 2019:

jorn.erik@konsulentelektro.no


Jørn Erik Andersen

Holmestrand Tennisklubb.

6. mars 2019


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.